خدمات سفیر حساب

خدمات و مشاوره مالی​

راه اندازی سیستم های حسابداری و مکانیزه کردن حساب ها، حسابداری انبار و انبارگردانی، بستن حساب ها و تحریر دفاتر قانونی، تهیه و تجزیه و تحلیل صورت های مالی، محاسبه بهای تمام شده، حسابداری واردات و…

خدمات و مشاوره مالیاتی

انجام تکالیف مالیاتی شامل اظهارنامه عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی، ارزش افزوده، گزارش فصلی(ماده ۱۶۹ م.م)، مالیات بر حقوق، انجام کلیه امور مربوط به بیمه تامین اجتماعی و …

دفاعیات تراکنش های بانکی، معافیت ها، جرائم و مشوق ها، رسیدگی به شکایات و اعتراضات مالیاتی و طرح در هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی، هیئت تجدید نظر ماده ۲۱۶، شورای عالی مالیاتی ماده ۲۵۱ مکرر و…

مشاوره مدیریتی

تهیه انواع گزارش های مورد نیاز مدیریت و سهامداران، تجزیه و تحلیل آن ها و ارائه رویکرد های کوتاه مدت و بلند مدت در جهت بهینه سازی استفاده کارآمد از منابع، بهینه سازی سیستم های کنترل داخلی، کوچینگ مدیریتی در جهت جلوگیری از هدررفت منابع مالی، تدوین راهبرد مناسب جهت پیشبرد سریع اهداف سازمانی، تعیین چارت سازمانی، مشاوره منابع انسانی و …

مشاوره رایگان

شرکت سفیر حساب، به عنوان سفیر امین شما در امور مالی و مالیاتی، برای راحتی کسب و کار و هموار کردن مسیرتان، به شما عزیزان مشاوره رایگان هدیه می کند.

۰۱.

مشاوره رایگان

سفیر حساب برای راحتی و اطمینان خاطر کارفرمایان، یک ساعت مشاوره رایگان در زمینه کسب و کارتان به شما هدیه می کند.

۰۲.

امضای قرار داد

پس از تصمیم گیری نهایی کارفرما مبنی بر همکاری با شرکت، یک قرار داد کاری فی مابین سفیر حساب و مجموعه مربوطه امضا می شود.

۰۳.

برنامه ریزی

پس از انعقاد قرار داد، کارشناسان سفیر حساب، برای پیشبرد پروژه شما، برنامه ریزی منحصر به فردی خواهند داشت تا مطلوب ترین نتیجه حاصل شود.

۰۴.

اجرای پروژه

با مشخص شدن مسیر انجام پروژه، نوبت به اجرای آن می رسد. کاشناسان ما با توجه به برنامه ریزی دقیق، پروژه شما را در دست می گیرند و گزارشات کاملی را در اختیار کارفرما قرار می دهند.